Aldersgrense

På vår nettside:
For å bli medlem og å bestille varer hos oss, må du ha fylt 18 år! Hvis det blir krysset av i rubrikken "Jeg er over 18 år" uten å ha fylt 18 år, blir dette regnet som falske personopplysninger og Pentagon Army AS fraskriver seg alt ansvar rundt dette. Misbruk av dette vil bli politianmeldt!

Ved alle bestillinger, må legitimasjon fremlegges da skattelistene.no er nedlagt og ikke lengre i bruk. Send oss gjerne et bilde av gyldig legitimasjon (pass, førerkort og bankkort med bilde). Legitmasjoner skal sendes til post@pentagon.no.


I vår butikk:
Hos oss i butikken har vi 2 forskjellige aldersgrenser
16 år: Alle kniver under 25 cms lengde
18 år: Alle kniver over 25 cms lengde, sverd, skytevåpen og alt annet som ser ut som et våpen. Legitimasjon skal fremvises ved kjøp!
Uten legitimasjon har vi rett til å nekte å selge deg våpen.


Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.
 

|Pentagon Army , Huitfedts gt. 25 0253 Oslo. | Konto nr. 50050593441