top of page

Plombert AKS-74u. Disse små karabinene ble laget som en nedkortet versjon av AK-74, til bruk i roller der den lange Kalashnikoven ble for vanskelig å håndtere. Den ble først brukt av spesialstyrker til strid i bebygde strøk. Etter hvert ble den mer og mer vanlig hos kjøretøymannskap, helikopterpersonell og liknende. Et svært hendig våpen. Våre er plomberte i løp, har skråfrest sluttstykke og er sveiset mot demontering.

Plombert AKS-74u

SKU: PA4964
kr 9 000,00Pris
Utsolgt
    bottom of page