top of page

Policies at Pentagon Army

Våpenloven 2009 

§ 9 Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre
selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter,
slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre
gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål
og som fremstår som voldsprodukter.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller
Forsvaret.
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det
kan gis tillatelse til å erverve, eie og inneha armbrøst når vedkommende oppfyller kravene
nevnt i § 10. Dette ledd gjelder ikke armbrøst ervervet før 1. januar 1993.
Politimesteren kan dispensere fra forbudet i første ledd dersom særlige grunner
foreligger.

§ 23 Erverv av luft- og fjærvåpen
Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved
overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air
soft gun. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 10
annet og tredje ledd.
Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å erverve, eie eller inneha luft- og fjærvåpen,
herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om
ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun. Denne bestemmelsen får ikke
anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.
Tillatelse som nevnt i annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller de krav som er
nevnt i § 10 første til tredje ledd. Det er likevel ikke nødvendig å godtgjøre behov eller annen
rimelig grunn for å ha luft- eller fjærvåpenet.

Lover om aldersgrenser, kjøp og salg av kniver og sverd

Bevæpning omtales av Straffeloven som sier de at man kan bli straffet med bøter og/eller fengsel i opp til 6 måneder hvis man går med kniv eller gjenstander egnet for våpenbruk på offentlig sted.

Forbudet gjelder ikke kniv eller verktøy brukt i sammenheng med jobb, friluftsliv eller annet aktverdig formål, bl. a. som del av nasjonaldrakt. Pentagon anbefaler å klarere kniv i jobbsammenheng med politiet, da de har anledning til å behovsprøve situasjonen og beslaglegge ting de anser som våpen.

Loven sier lite om aldersgrense på kniv annet enn at spisse og eggede våpen over 25 cm. skal ha 16-årsgrense. Vi mener det ikke er nok, og opererer med to aldersgrenser og legitimasjons plikt. 

16-årsgrense for kjøp av kniv under 25 cm i butikken. 

18-årsgrense for kjøp av kniver med bladlengde over 25 cm, sverd, softguns, luftvåpen, kopivåpen og antikke og blomberte våpen. 

18-årsgrense for bestilling på vår nettbutikk, uansett! Vi sjekker opp navnet ditt mot skattelister.no for å kunne dokumentere din alder. Dersom vi ikke finner deg, vil du bli bedt om å sende inn kopi av ID på mail. (Fødselsdato og bilde MÅ være synlig)

I butikken må du vise legitimasjon eller hva med deg en foresatt over 18 hvis du ikke er gammel nok. 

Du som kunde har også en del rettigheter. Alle bestillinger er dekket av forbrukerkjøpsloven, og skal sørge for at du får det du betaler for. Kunder har også 14 dagers full returrett på produkter kjøpt via internett, fyll ut angrerettsskjemaet og send iht. kjøpsbetingelsene.

bottom of page