top of page

Den norske ærfuglbestanden er på ca. 190 000 par (2004) og er forholdsvis stabil, men bestandsutviklingen varierer mellom de forskjellige deler av landet, og på Svalbard har det vært en bekymringsfull nedgang i bestanden. Ærfuglen er svært utsatt for oljesøl når den skifter vingefjær, en annen kritisk fase er rugetiden da hunnen og eggene er lett bytte for mink, rødrev, oter, kråke, måse og andre predatorer

viktig den produkt sendes ikke med post

Våpen og Antikk og Kommisjon - Kun salg i butikk kan ikke send med post !!!!!

ærfugl

SKU: PA4640
kr 3 000,00Pris
    bottom of page